Naar de inhoud gaan

DCAT-AP-DONL 1.1 ‐ Waardelijsten

Onderdeel van data.overheid.nl


Het DCAT Application Profile “DCAT-AP-DONL 1.1” staat gedocumenteerd op dcat-ap-donl.readthedocs.io

Alle getoonde lijsten kunnen per term de volgende informatie bevatten:

  • URI (verplicht) Dat wat de term identificeert
  • Label (verplicht) Per taal, NL & EN
  • Type (optioneel) Het type van de term
  • Parent (optioneel) De bovenliggende term

ADMS:Changetype

Bevat termen die de laatst uitgevoerde mutatievorm van een DCAT:CatalogRecord beschrijven.

JSON

ADMS:DistributieStatus

Bevat termen die de levensfase van een DONL:Distribution beschrijven.

JSON

DONL:Catalogs

Bevat termen die de (open) data catalogi beschrijven.

JSON

DONL:DistributionType

Bevat termen die het type van een DONL:Distribution beschrijven.

JSON

DONL:Language

Bevat termen die de taal van de data/metadata van een DONL:Dataset of DONL:Distribution beschrijven.

JSON

DONL:License

Bevat termen die de licentie van een DONL:Dataset of DONL:Distribution beschrijven. Vervangt de Overheid:License lijst.

Deze lijst is ook te downloaden in de oude licentie structuur.

JSON JSON (oud formaat)

DONL:Organization

Bevat termen die de organisaties beschrijven die als data-eigenaar of als uitgever dienen van de datasets die op data.overheid.nl gepubliceerd zijn.

JSON
  • Experimental (per 01-2021)

DONL:WOBUitzondering

Bevat de WOB uitzonderingsgronden die gebruikt kunnen worden om aan te geven waarom een dataset niet publiekelijk beschikbaar is.

JSON

IANA:MediaTypes

Bevat termen die het mediatype (ook wel mimetype genoemd) van een DONL:Distribution beschrijven.

JSON

MDR:Filetype

Bevat termen die de bestandsformaten van een DONL:Distribution beschrijven.

JSON

Overheid:DatasetStatus

Bevat termen die de status van een DONL:Dataset beschrijven.

JSON

Overheid:Frequency

Bevat termen die de wijzigingsfrequentie van een DONL:Dataset beschrijven.

JSON
  • Deprecated (per 05-2020)

Overheid:License

Vervangen door DONL:License

Bevat termen die de licentie van een DONL:Dataset of DONL:Distribution beschrijven.

JSON

Overheid:Openbaarheidsniveau

Bevat termen die de mate van openheid van een DONL:Dataset beschrijven.

JSON

Overheid:Gemeente

Bevat termen die de gemeenten beschrijven die kunnen dienen als een geografisch gegeven van een DONL:Dataset.

JSON

Overheid:Koninkrijksdeel

Bevat termen die de koninkrijksdelen beschrijven die kunnen dienen als een geografisch gegeven van een DONL:Dataset.

JSON

Overheid:Provincie

Bevat termen die de provincies beschrijven die kunnen dienen als een geografisch gegeven van een DONL:Dataset.

JSON

Overheid:SpatialScheme

Bevat termen die het type geografisch gegeven beschrijven die opgegeven zijn in de metadata van een DONL:Dataset.

JSON

Overheid:Waterschap

Bevat termen die de waterschappen van Nederland beschrijven. Een waterschap kan als geografisch gegeven dienen van een DONL:Dataset.

JSON

Overheid:TaxonomieBeleidsagenda

Bevat termen die het thema van een DONL:Dataset beschrijven. Deze lijst heeft een hiërarchische structuur.

JSON